ไม้แบดมินตัน เพราะอะไรเราจำเป็นจะต้องซ้อมการวิ่งคอร์ดอยู่สม่ำเสมอ

เหตุเพราะการวิ่งคอร์ด นั้น ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆอย่างสูงด้วยว่าการเล่นแบด เพราะว่าหลายคนมีคำถามเนื่องด้วยกับการmovemont ที่ไม่ไม่ได้หวังตามมุ่งหมาย ขาตายบ้าง ขาไม่เคลื่อนบ้าง ใจไป เฉพาะขาไม่ตาม หั ไม้แบดมินตัน วข้อบกพร่องนานาเหล่านี้ เกิดเหตุจากที่กล้ามเนื้อขาข้างในส่วนนานา ไม่ได้รับการฝึกซ้อมให้เขยื้อนที่อยู่ซ้ำไปซ้ำมาให้ศึกษาก่อนนะครับ ว่าด้วยเหตุใด นักกีฬาbadmintonมืออาชีพ ไม่ก็ นักกีฬาสมัครเล่น ที่ครูฝึ ไม้แบดมินตัน กให้ซ้อมการวิ่งcourt ไม่ก็การวิ่งท่าทางต่างๆ ดังเช่น การวิ่งซิกแซก การวิ่งถอยหลัง ไม่ก็การ กระโดดสองขานั้น เพื่อคุณประโยชน์เช่นไร ทำไปเพราะอะไร นั้นเนื่องด้วย ใน movement ไม่ก็การขยับเขยื้อนของกีฬาแบดมินตันนั้น มีทั้งการเคลื่อนไหวไปตรงหน้า วิ่งไปด้านริม ในมุมเฉียง การเคลื่อนไหวไปส่วนหลัง การสไลด์ไปในมุมต่างๆ จะกล่าวได้ว่า เป็นการเคลื่อนได้ในทุกทิศเลยก็ได้แล้วเพราะอะไรผู้ตีต้องฝึกอยู่สม่ำเสมอ ซ้อมเป็นตลอด สาเหตุของการฝึกซ้อมเป็นเสมอๆนั้นคือว่า ในระบบการเข้าใจของคน เมื่อได้กระทำการอะไรอย่างครั้งแล้วครั้งเล่าต่อจากนั้นจะเกิดการเรียนรู้ซึ่งสมองของมนุษย์มันจะตัดทอนกรรมวิธีให้น้อยนิดกับคงที่ที่สุด ต ไม้แบดมินตัน ัวอย่างเช่น บุคคลที่ฝึกหัดตีbadmintonสดๆ ร้อนๆ เค้าจำเป็นต้องศึกษาจากการตั้งท่าตีที่เที่ยงตรง ทันทีที่จะตี ต้องเหยียดแขนตีสุดแขน สลัดหัวไหล่ เหวี่ยงข้อมือจังหวะตอนท้าย พร้อมกับรวมไปถึงท่าจบ เพราะขบวนการเหล่านี้ บุคคลหัดเล่นใหม่จะจำเป็นจะต้องท่องจำอยู่ภายในใจ พร้อมกับปฏิบัติตามไปโดยให้ชำนาญทุกขบวนการ แต่ทว่าครั้นเค้าได้หัดตีจนอยู่สม่ำเสมอ จนร่างกายกล้ามเกิดการเข้าใจในบุคลิกลักษณะการตี พร้อมทั้งจำได้ทุกสิ่งอัตโนมัติ การตีคราวหน้าก็ไม่จำเป็นต้องมาท่องจำอยู่ภายในใจว่า จำเป็นจะต้องเหยียดแขนดึง ต้องสบ ไม้แบด ัดข้อมือ ด้วยเหตุว่าร่างกายจะทำไปโดยอัตโนมัติ พร้อมกับจะทำในความไวที่เร็วขึ้นด้วยที่บอกมาเบื้องต้นนั้นเป็นเหตุที่นักกีฬามืออาชีพ จำเป็นจะต้องฝึกซ้อมกันอย่างเสมอๆสัปดาห์ละ 5-6 วัน ซ้ำๆ ซากๆการวิ่งcourtนั้นหมายความว่า การวิ่งในอิริยาบถการตีแบดมินตันนั้นแหละครับ หมายความว่าเป็นการทำท่าทำทางตีแบดมินตัน อย่างไรก็ดีมิได้ใช้ลูกแบด แค่เอาท่าท่างการก้าวเท้าที่เที่ยงตรง พร้อมกับวิ่งไปในมุมทั้งหลาย ตลอด 6 มุมทั้งcourt หากว่าผู้เล่นฝึกวิ่งคอร์ดเสมอๆ ก็จะส่งให้พวกเราเคลื่อนไหวในมุมต่างๆของcourtแบดได้ทันทีขึ้ ไม้แบดมินตัน ราคาถูก นด้วยครับ

Advertisements